Jobs

CÔNG NHÂN SANG SỢI

TOTAL SALARY RANGE: 8.5M – 19M (VND) NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 4 I> JOB DESCRIPTIONS/ Miêu Tả Công Việc: Đảm bảo rằng bán thành phẩm được trang trí đúng kỹ…

Tổ Trưởng Chuyền May

TOTAL SALARY RANGE: 8.5M – 25M (VND) NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 5 I> JOB DESCRIPTIONS/ Miêu Tả Công Việc Theo dõi chuyền may để đạt được mục tiêu năng suất…

Nhân Viên Kỹ Thuật Tự Động Hóa(Automation IE)

TOTAL SALARY RANGE: 8.5M – 19M (VND) NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 3 I> JOB DESCRIPTIONS: Automation project IE evaluation. Machine benefit tracking Traditional process analysis and bottleneck definition. II>  JOB…

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động (IR)

TOTAL SALARY RANGE: 8.5M – 19M (VND) NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 5 I> JOB DESCRIPTIONS: Create and implement a fair and appropriate framework of disciplinary process through adjusting disciplinary policies…

Shipping Staff

TOTAL SALARY RANGE: 8.5M – 19M (VND) NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 5 I> JOB DESCRIPTIONS: +Take note of buyers’ instructions/requirements about shipments. – Ghi chú hướng dẫn và yêu cầu…