Contact Us

Sprinta (VN) Co., Ltd.

Address: Lô 58-60, Khu Chế Xuất Linh Trung 2, P. Bình Chiểu Q, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Contact Number: +84 37291 891

Esprinta (VN) Co., Ltd.

Address: Đường số 12, Dĩ An, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Telephone Number: 0274.737161-0274.737161
Mobile Number: +84 096 3000 129
Fax: 0274.737160

SNP (VN) Co., Ltd.

Address: So 12 VSIP2, Duong so 7, KCN VSIP2, Phuong Hoa Phu, Thanh pho Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam.
Contact Number: +84 274 3865 551